Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

KARAR NO		: 

EVRAK NO		: 

İTİRAZ EDEN	: 

KONU		: 

AÇIKLAMALAR	:

SONUÇ ve İSTEK	: Yukarıda açıklanan haklı ve yasal nedenlerle;

									     İTİRAZ EDEN