Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                Antalya 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ’ne 
DAVACI (ANNE) :
DAVACI (BABA) :
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Kızımız**************’ın kazai rüştüne karar verilmesi
talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Kızımız ************.07.1997 doğumludur ve halen 18 yaşını
doldurmamıştır ve Antalya Murat Paşa Anadolu lisesinden mezun olacaktır.
Bu sene yapılacak olan Üniversitelerini Yabancı öğrenci statüsünde
sınavına girecektir,İçişleri Bakanlığı izniyle T.C. Vatandaşlığından
çıkma ihtimali bulunmaktadır.Ancak kızımız ************R şu anda 18
yaşını doldurmuş değildir. Bu nedenle de T.C. Vatandaşlığından çıkması
kendi başına mümkün değildir. Bu itibarla kızımız ***************R ‘ın
kazai rüştüne karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun 12.maddesine göre, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile,
Medeni Kanunun 12. maddesi hükmüne göre oğlumuz/kızımız Y*********R’ın
kazai rüştüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
../../2015
Davacı Anne Davacı Baba
Ayten ÇAĞLAR Akın Ümüt Han ÇAĞLAR
EK:
1. Nüfus kayıtları
2. Pasaportunun Noter onaylı Kopyası
3. Öğrenci Belgesi