Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

BORÇLU :

VEKİLİ : Av.

ALACAKLI : 

TAKİP DOSYASI : İstanbul Anadolu ….

KONU : Kıymet Takdirine İtiraz

AÇIKLAMA :

1. Takip alacaklısı, kendisine olan borcumdan dolayı adıma kayıtlı olan
  İstanbul İli … parsel sayılı taşınmazlardaki hissemi
  haczettirmiştir.

2. İstanbul Anadolu …… İcra Müdürlüğü …… Tal. Sayılı dosyasından,
  taşınmazdaki hisseme biçilen değer o mevkideki emsal taşınmazların
  değeriyle karşılaştırıldığında çok düşüktür. Ayrıca, aynı konumdaki
  parsellere (… parseller) birbirinden farklı değerler biçildiği
  görülmektedir.

3. Taşınmazların bulunduğu Sancaktepe ilçesi her geçen gün hızla
  gelişmekte ve alt yapı hizmetleri, lüks konut projeleri, ticari
  yatırımlar, ulaşım yatırımları hızla artmaktadır. Sancaktepe ilçesi
  İstanbul’un yeni yatırım bölgesi olması nedeniyle arsa fiyatları ve
  daire fiyatları sürekli olarak artmaktadır.

4. Ayrıca, 2015 yılında açılacak olan Sancaktepe metrosu taşınmaza
  yakın bir mesafededir. Yine, 2018 yılında tamamlanması planlanan
  Sarıgazi Metro durağı da taşınmazlara yürüme mesafesindedir. Yine
  bunun gibi yapılması planlanan Avrupa’nın en büyük şehir hastanesine
  de yürüme mesafesindedir. Tüm bu hususlar taşınmazın değerinin
  belirlenmesinde dikkate alınmamıştır.

5. Taşınmazın üzerinde bulunan meyve ağaçları ve sebzelerin değeri de
  bilirkişi tarafından belirlenmemiştir. Ayrıca, bilirkişi meyve
  ağaçları ve sebzelerin değerinin belirlenmesinde uzman da değildir.
  Bu nedenle bu konuda uzman bir bilirkişinin de bilirkişi heyetinde
  yer alması gerekmektedir.

6. Anılan taşınmaza biçilen söz konusu değer oldukça düşük olduğunun
  göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet
  takdirinin yapılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    :  İcra ve İflas Kanunu  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      :  Bakırköy ….. İcra Müdürlüğü ………. E. sayılı
dosyası, İstanbul Anadolu …… İcra Müdürlüğü …… Tal. Sayılı dosyası,
Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi, Emsal taşınmazlar, her türlü
yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 

 İstanbul Anadolu …… İcra Müdürlüğü …… Tal. Sayılı dosyasından yapılan
 kıymet takdirinin iptaline, yeniden kıymet taktiri yaptırılarak,
 gayrimenkullerin gerçek değerinin tespit edilmesine, vekalet ücreti ve
 yargılama masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar
 verilmesini saygıyla talep ederim.