Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

...................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

							   ...............

		

İlgi: ...... Talimat sayılı dosyanıza

      Alacaklı ................................... 'ye masraflar
hariç ..... YTL ödemeye borçlu ............................ .. 
aleyhine yapılan icra takibinde; borçlu adına kayıtlı olup
dosyamızdan kayden hacizli bulunan  taşınmazın satışına esas
olmak üzere kıymet takdirinin yaptırılmasına karar verilmiştir.

     Gerekli masraflar için alacaklı vekili tarafından ..... YTL
.... tarihinde PTT havalesi ile müdürlüğünüz dosyasına
gönderilmiştir.

     Karar uyarınca haczedilen taşınmazın kıymet takdir
raporunun tanzimi ile düzenlenecek iki nüsha raporun
müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur. 

ö

¦

฀墄༂蒄㜃$␸䠀$葝ɘ葞΄摧╬o

¦

ö

฀⺄᐀碤㜀$␸䠀$葝.摧╬o؀				

                                    
                                

                                    
                                    
İcra Müdürü


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78