Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               T.C.                            
                

    İSTANBUL 

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2014/475 Esas

BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

             …………………………

	        

ALACAKLI		: …………………….

ALACAKLI VEKİLİ   : Av…………………

                   Adliye Sarayı Civarı
……………….. ( 0-………………… )

                  
………………………………………………………………
.

                                    
      

BORÇLU / LAR	: ( 1 ) …………………

                   T.C NO : 

	 

BORÇ MİKTARI    :   ……….. TL. ( ……………..
İtibariyle )

     ………………. Vekili Av…………………….'e 
borçlu Yukarıda Adı ve kimlik bilgileri yazılı borçlunun adına
kayıtlı bulunan, aşağıda dökümü bildirilen taşınmaz/ların,
Kadastro Müdürlüğünden çap örnekleri temin edilmiş olup
taşınmazın kıymet takdiri ve satış işlemlerine esas olmak üzere
imar durumunun çıkartılmasına karar verilmiştir.  

t

6

N

\

p

‚

t

6

8

:

Yapılacak kıymet takdiri ve satış işlemlerine esas olmak üzere
aşağıdaki taşınmazın imar durumunun çıkartılarak yukarıda
yazılı Müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi Arz
olunur..02/01/2015 

TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

                                    
                           İcra Müdür Yrd.

Eki : 8,00 TL PTT PULU