Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

							      ANTALYA

DAVACI	:	

VEKİLİ	: 

		 

DAVALI	: 

		 

KONU	: Adres değişikliğinin bildirilmesi ve müşterek çocuk ile
davalı baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi
talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR	: Ekte sunmuş olduğum vekaletname uyarınca davacı   
  vekili bulunmaktayım.

			  1- Davacı müvekkil ile davalı 07/07/2010 tarihli imzalamış
oldukları anlaşmalı boşanma protokolüne(Ek:1) uygun olarak Antalya
2. Aile Mahkemesinin 2010/757 E.—2010/961 K.sayılı dosyasının
15/072010 tarihli kararı ile anlaşmalı olarak boşanmışlardır.
(Ek:2)

			 2-Boşanma ile müşterek çocuk     ’ın velayeti davacı
müvekkile verilmiştir ve müşterek çocuk ile davalı baba arasında
her ayın 2. ve 4. haftasonu Cumartesi saat 10:00’dan Pazar günü
akşam saat 18:00’ye kadar,dini bayramların 2. günü sabah saat
10:00’dan 3. günü akşam saat 17:00’ye kadar , yaz tatillerinde 15
Temmuz,15 Ağustos tarihleri arası, sömestr tatillerinde ilk bir
hafta(7 gün) olmak üzere ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE karar
verilmiştir.

			 3- Ayrıca taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde kabul
ettikleri üzere tarafların rızaları dahilinde olmak üzere baba
müşterek çocuk ile istediği zaman görüşebilmektedir. Taraflar
boşanmadan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık süreçte müşterek
çocuğun baba ile şahsi ilişkisi konusunda hiçbir sorun
yaşamamışlardır.

F

X

dışında olunması nedeniyle müşterek çocuğu 15 Haziranda alması
bildirilmiş ,davalı müşterek çocuğu almış ancak birkaç gün
sonra tekrar davacıya bırakmıştır.Davalı Antalya 7. Noterliğinin
16424 yevmiye ve 13.07.2011 tarihli ihtarnamesi ile müşterek çocuk  
  mahkeme kararına göre alması gereken 15 Temmuz-15 Ağustos
tarihleri arasında işlerinin yoğunluğu nedeniyle alamayacağını
beyan etmiştir.Boşanma ilamında aynı il sınırları içerisinde
oturulmasına istinaden düzenlenen müşterek çocuk ile davalı baba
arasındaki şahsi ilişkinin aynı il sınırları dışında ikamet
edilmesi durumuna göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Taraflar
şahsi ilişki konusunda her ne kadar sorun yaşamasa da yasal olarak
davacı müvekkilin yeni ikamet adresi olan; 
………………………… adresinin bildirilmesinin tarafımızca
usulüne uygun olması açısından gerekli olduğu düşüncesiyle bu
davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK, HUMK ve sair ilgili mevzuat

YASAL DELİLLER	    : Antalya 2. Aile Mhk. 2010/757E -2010/961 K
sayılı dosyası, Antalya 7.Noterliğinin 16424 yevmiye ve 13.07.2011
tarihli ihtarnamesi, tanıklar ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM	   : Yukarıda açıklanan nedenler çerçevesinde
davacı müvekkilimin bildirmiş olduğu adrese istinaden davalı baba
ile müşterek çocuk arasındaki şahsi ilişkinin şehir dışına
uygun olarak yeniden düzenlenmesine karar verilmesini saygıyla arz
ederiz.07.07.2011

										DAVACI

									 

										VEKİLİ

									

EK: Vekaletname fotk.

     Protokol

     Mahkeme İlamı 

     İhtarname