Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ :

***

SANIKLAR :

***

SUÇLAR :

Güveni kötüye kullanma / Bilişim sistemine girme / Bilişim sistemini
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme / Haberleşmenin
gizliliğini ihlâl/ Özel hayatın gizliliğini ihlâl / Kişisel verileri
hukuka aykırı olarak ele geçirme / İftira ve hakaret etmek sureti ile
onur, şeref ve saygınlığı rencide etme

HUKUKİ NEDENLER :

5237 S.lı TCK m. 125, 132, 134, 136, 137, 155, 243, 244

AÇIKLAMALAR :

Sanıklar ile isnat edilen suçlar işlenmeden önce arkadaşlığım ve ticari
bir ilişkim bulunmaktaydı. Sanık *** ortağım, sanık *** ise elemanımdı.

Şirketin tüm dijital verileri (web sitesi, e-posta adresleri) ve
benimkiler de dâhil olmak üzere çalışanların kişisel verileri “***,
Hosting Internet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.” ünvanlı firmada
barındırılan ve “***” isimli hesaba kayıtlı sanal sunucumuzda
bulunmaktaydı. Bu hesap, benim ismimle olup tek erişim yetkisi de yine
bana aitti. Bir gün haberim olmaksızın, firmaya şifre sıfırlama talebi
gönderilerek “***” isimli hesaba yetkisiz erişim sağlanmış, hesap
şifresi ve tüm kişisel bilgilerim değiştirilmiş, hesaba erişimim
engellenmiştir.

Bahsi geçen hesaba bağlı sanal sunucuya da tek erişim yetkisi yine bana
aitti; ancak güvene bağlı olarak şifreyi *** ve *** ile paylaşmıştım.
Sunucuya, bu bilgiyi kullanarak “root (süper kullanıcı)” erişimi
sağlamış, kullanıcı şifresi değiştirilmiş, sunucuya erişimim
engellenmiştir. Beraberinde özel dosyalarım da ele geçirilmiş ve imha
edilmiştir.

Sunucuda yer alan kişisel e-posta adresimin şifresi ve tüm kişisel
bilgilerim değiştirilmiş, adrese erişimim engellenmiştir. Beraberinde
aleni olmayan yazışmalarım da ele geçirilmiş ve imha edilmiştir.

Bu süreçte müşterimiz olan “*** Yapı İnş. San. A.Ş.” kurucu ortağı
“***”a da; kendilerini kandırdığım, şirketi dolandırdığım ve bu yüzden
ayrıldığım söylenmiş, hakaret etmek ve sövmek suretiyle ismim konu
geçmiştir. Bu bilgiyi, konuşmaya tanık olan karşı şirket çalışanları
“***” ve “***” tarafından öğrendiğimde ilk iş olarak sanıkları aradım.
İnkar etmemişler ve hakkımda bu şekilde konuştuklarını kabul
etmişlerdir.

SONUÇ VE İSTEM :

Arz edilen nedenlerle, sanıklar Türk Ceza Kanunu’na aykırı suçlar
işlemiştir. Konulara ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak üzere
Kamu Davası açılmasını saygılarımla talep ederim. 17/11/2014

  Şikayetçi

  ***