Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                    
                

DAVACI                                :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Kişilik haklarına yapılması muhtemel saldırı karşısında
tedbir alınması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – Davalı … …, kapağında müvekkilin resminin bulunduğu
kitabı basılmak üzere matbaaya

vermiş ve piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır.

2 – Adı geçen kitabın kapağında bulunan fotoğraf müvekkilin
özel hayatında çekilmiş bir

fotoğraftır ve yayınlanması için tarafımızdan izin alınmadığı
gibi yayımın durdurulması için

yaptığımız girişimler de sonuçsuz kalmıştır.

3 – Kişilik haklarına saldırıda bulunulması kuvvetle muhtemel
olduğundan ve bu saldırının

ˆ

L

T

.

ˆ

L

ivedi şekilde  durdurulması gerektiğinden bu davayı açma
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :4721 S.K. m. 24 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Gazete ve dergi kupürleri,
yazışma fotokopileri ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda ortaya
koyduğumuz sebeplerle bu aşamada tebligat

yapılmadan dava konusu kitabın basımının durdurulmasına ve
basılanların muhafaza altına

alınarak yayımının engellenmesine karar verilmesini saygıyla talep
ederiz. …/…/…

 

DAVACI VEKİLİ

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78