Giriş yap
Kayıt ol

        ....... SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI	:.......

VEKİLLERİ	:.......

DAVALI	:.......

 

DAVANIN KONUSU	: Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara
Uyarlanması

DAVANIN DEĞERİ	:....... 

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2
alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere .......
başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesiyle 5 yıllığına
aylık ....... bedelle kiraya vermiştir.

Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de
zaman içerisinde meydana gelen ekonomik değişimler, yüksek
enflasyon, hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda yapılan kira
arttırımları son derece düşük kalmıştır.

Dava konusu yer için ödenmekte olan kira bedeli, mecurun bulunduğu
çevredeki emsal kira bedelleri, yüzölçümü ve özellikleri
itibarıyla fevkalade azdır.

 

Bu nedenlerle aylık ............-TL olan kira bedelinin yeni kira
dönemi olan ../../.... tarihinden itibaren .........-TL ye uyarlanması
için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

:

<

>

<

>

>

ᄀ���ㄈ$␷㠀$⑈怀���愈̤摧嵽àഀ	: 6570 Sayılı
yasa,BK,HUMK,sair ilgili mevzuat.

KANITLAR	: Kira sözleşmesi, keşif, bilirkişi ve diğer deliller

İSTEM SONUCU	: Yukarıda arz edilen nedenlerle aylık ....... olan 
kira bedelinin ../../.... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
aylık net ............-TL' sına uyarlanmasına, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

						

  DAVACI VEKİLİ

      .......

                                    
  

                                

    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78