Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI (ÜNVANI) :

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI :

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRES :

TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki
taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız
olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş
ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi,
tahliyeye ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacağımı, adı geçen mal
sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve
tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir
ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen
ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ :

TAAHHÜT EDEN :

İMZASI :