Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kiralananın Esaslı Onarım İhtiyacı
Nedeniyle Tahli...İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalıların murisi …, mülki...ti müvekkilim …’... ait
olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli
kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktaydı.

2-) Müvekkilime ait olan dairenin ruhsatının ...nilenebilmesi içinde
daireyi ayakta tutan kolonların güçlendirilmesi için ek demir
desteklerinin konulması gerektiği inşaat mühendisleri tarafından
bildirilmiştir.

ì

ô

’

œ

î

”

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

... Noterliği aracılığıyla …/…/… düzenleme tarihli bir
ihtarname çekmiş ve “söz konusu kiralananın zorunlu onarımı
nedeniyle ...ni dönem için kira sözleşmesinin ...nilenme...ceğini ve
sözleşme süresinin dolma tarihi olan …/…/… tarihine kadar
kiralananı tahliye etmesi” gerektiğini ihtaren bildirmiştir. Ancak
davalı, ihtarnameye ve kira süresinin dolmasına rağmen kiralananı
tahliye etmemiştir. Nitekim müvekkilim de davalının son aya ilişkin
olarak getirmiş olduğu kira bedelini sözleşmenin yenilenmediğini
söyleyerek kabul etmemiştir.

4-) Böylece kiralananın esaslı onarım ihtiyacı nedenine  dayalı
tahliye davasının açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6570 S. K.
m. 7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, Noterden çekilen ihtarname,inşaat
mühendisi raporları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle,  kiracının esaslı onarım ve
sözleşmenin bitmesi nedeniyle kiralanandan tahliyesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78