Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             ...Asıl Kiracının Ölümü Nedeniyle Kira
Sözleşmesinin Feshiyle Kiralananın Tahli...sine Karar
Verilmesiİstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalıların murisi …, mülki...ti müvekkilim …’... ait
olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli
kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktaydı.

2-) Davalıların murisi …, …/…/… tarihinde vefat etmiş ve
söz konusu kiralananda da halen ölenin davalı mirasçıları ikamet
etmektedir.

3-)  Kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin sona erdiği
ve kiralananda bulunun mirasçıların kiralananı tahli... etmeleri
için … Noterliğinin …/…/… tarih ve … ...vmi... numaralı
ihtarnamesi çekilmiş olmasına rağmen davalılardan herhangi bir
cevap gelmediği gibi kiralananı da tahli... etmemişlerdir.

T

\

`

V

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesi feshedildiğinden
kiralananın tahliyesine karar verilmesi için dava açılması zorunlu
hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 818 S. K.
m. 265 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, Noterden çekilen ihtarname, tapu
kayıtları,   tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, kira sözleşmesinin feshine, asıl
kiracının mirasçıları olan davalıların kiralanandan
tahliyesine,, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78