Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin
maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı
oturmaktadır.

2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok
altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki
ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş
olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.

 

ž

¢

 

rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına
çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma
mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER                    : 6570 Sayılı
kanun ve ilgili mevzuat .

H. DELİLLER                      : Kira
sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal

  deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz
ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın
aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin
…/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli
sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya
tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim.
…/…/….

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78