Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH PROTOKOLÜ

KİRALANAN YER :

KİRAYA VEREN :

VERGİ NO :

KİRACI :

VERGİ NO :

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.06.2015

KİRALAMA SÜRESİ : 1 YIL

TAHLİYE TARİHİ : 04.09.2015

AÇIKLAMA :

Yukarıda bilgileri yazılı taraflarca sözleşmeye konu iş yerinin
kiralanması hususunda anlaşmaya varılarak kiralama sözleşmesi yapılmış,
kiracı tarafından bahse konu iş yeri başlangıç ve tahliye süreleri
arasında kullanılmıştır.

Taraflar aralarında anlaşarak iş yeri tahliye edilmiş ve anahtarları
kiraya verene teslim edilmiştir. Tarafların iş bu sözleşme ve kiralama
ilişkisine binaen hiç bir hak ve alacağı kalmamıştır. Taraflar iş bu
protokolle birbirlerini ibra etmiştir. Anlaşma taraflarca okunarak imza
altına alınmıştır. 04.09.2015

IBRA EDEN IBRA EDEN