Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          1.İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

EDİRNE

DOSYA NO : 2013/8971

KONU : Edirne 1. İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2013/8971 numaralı dosyası
kapsamındaki borca itirazdan ibarettir.

İTİRAZLAR :

Dosya kapsamında iddia edilen borç kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Hakkımda haksız yere icra takibi başlatılmıştır. Zira daha kira
sözleşmesi yapılması aşamasında Arife Sivritaş’a ödediğim depozito
bedeli bulunmaktadır. Alacaklı iyiniyetli olsa idi, borç iddiasına
karşılık gelen miktarı depozitoya sayabilirdi. Alacağı olduğunu iddia
eden alacaklının başlattığı takip haksız ve hukuka aykırıdır.

Ayrıca ödeme emri ile birlikte, tarafıma tebliğ edilmesi gereken kira
sözleşmesi tebliğ edilmemiş ve usule aykırılık teşkil eden bu işlem
sonucunda yapılan takibin de iptali gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığım sebeplerle dosya kapsamındaki borcun tamamına
itiraz ediyorum ve takibin durdurulmasını talep ediyorum.

  YUNUS ARSLAN