Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MÜDÜRLÜĞÜNE

KİRALAYAN                               
    :

VEKİLİ                                
             :

KİRACI                                
            :

KONU                                  
             : Kira Alacağı Nedeniyle Hapis Hakkı
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, kiracı ile …/…/… tarihinde  … adresindeki
kiralanması hakkında kira sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme
uyarınca  aylık kira parası …TL.’dir.

2-) Ancak kiracı kira parasının  ödenmesini aksatmaktadır.
Borçlu … yılının … ve … aylarına ait toplam …TL. kira
parasını ödememiştir.

3-) Müvekkilime ödenmeyen …TL. kira parasının teminat altına
alınması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m.
270 ve ilgili mevzuat.

¨

°

`

€

¨

¬

ô

ö

ª

b

ö

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

HUKUKİ DELİLLER                      : Kira
sözleşmesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin hapis hakkının geçici
olarak muhafazası için kiracının menkul mallarının bir deftere
kaydedilmesini   saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Kiralayan Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78