Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL …… MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DOSYA NO: ……..

Yukarıda dosya numarası verilmiş olan davada Sayın Mahkemenin vermiş
olduğu karar Danıştay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Söz konusu
kararın kesinleşme şerhli olarak tarafımıza verilmesini Sayın Mahkemeden
talep ederim. 24.12.2014

……….