Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MERSİN 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: ……Esas

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadaki takibimiz kesinleşmiştir.
Dosya borçlusu İskender ……’nın adına kayıtlı
taşınmazlarının aktif ve pasiflerinin sorgulanmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili

…….