Giriş yap
Kayıt ol

        KESİN TEMİNAT MEKTUBU

ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NE,

 TARİH:

 MEKTUP NO:

İdarenizce yapılan soruşturma sonucunda, 34 …. 7354/AHK 46 Plakalı
Çekici ve Dorsenin Müsaderesi talebi ile Zonguldak (1) Asliye Ceza
Mahkemesinin 2004/522 Esas nolu dosyası ile görülmekte olan davada,
……………..Plakalı Çekici ve Dorsenin iadesine karar verildiğinden,

…….. ULUSLAR ARASI NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ’nin kanun ve şartname
hükümlerine

göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan
..................................TL ‘yi, Bankamız garanti ettiğinden
adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre
kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm
ve adı geçenin ismini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı
ilk talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen gönlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi
Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad
ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

-“TEMİNAT MEKTUBUNUN VERİLDİĞİ TARİHTEN

NAKDEN ÇEVRİLDİĞİ TARİHE KADAR DOĞABİLE-

CEK GECİKME ZAMMI VE FAİZİ İLE BİRLİKTE

ÖDEYECEĞİZ.”

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78