Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :....... 

VEKİLLERİ       :....... 

KONU           : .......San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum
atanması talebimiz hk. 

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilemizin eşi ve küçük .......'nın babası
......., ....... tarihinde vefat etmiştir.

2-Müvekkillerimizin murisi ....... babası ....... ile beraber .......
San. Tic. Ltd. Şti. nin ortağı bulunmaktaydılar.

3-Müvekkillerimiz .......nde ....... E. Sayılı dava ile şirketin
feshi için dava açmış olup bu dava halen derdesttir.

4-.......nde devam eden davanın ....... tarihli celsesinde şirkete
kayyum tayini yaptırılması yönünden tarafımıza yetki ve mehil
verilmiştir.

Æ

f

h

r

t

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧捙p฀rını koruyacak bir kayyım
yasa gereği zorunlu bulunduğundan bir kayyum atanarak tarafımıza
bildirilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

YASAL NEDENLER : MK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : ..... AHM ../.... E. Sayılı Dosyası ve
İçeriği

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle feshi için dava açılmış
bulunan ....... San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum atanmasına karar
verilmesini talep ederiz. 

             			        

                                    
               DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78