Giriş yap
Kayıt ol

        …………………….. KAYMAKAMLIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ            : 

ADRESİ               : 

VEKİLİ		      :Av. 

				

SANIK                : 

ADRESİ               : 

GAYRİMENKULÜN

 ADRESİ	: Çatalca İlçesi …… Köyü Sipahi Pınarı mevkiinde
Tapunun …. Parsel, …….. pafta, da kayıtlı taşınmaz. (Ekli çap
ve tapu sureti, MAHKME KARARI, YARGITAY İLAMI ) 

KONU           

:3091 Sayılı yasaya istinaden; müvekkilin mülkiyetinde ve
zilyetliğinde bulunan yukarıda adresi belirtilen Gayrimenkulün
zilyetliğine yapılan tecavüzün kaldırılarak tarafımıza teslimi
talebinden ibarettir.

                    

OLAYLAR		:1) Tapuda müvekkil adına kayıtlı; yukarıda adresi
verilen gayrimenkul içerisinde, müvekkil ile aralarında hiç bir
sözleşme olmamasına rağmen ismi bilinmeyen şahıs/şahıslar
tarafından yaklaşık 600m2 lik bir kısım beton kazık çakılması
ve tel örgü ile çevrilmek suretiyle işgal edilmiştir 

L

:

摧υÖ

␃愃̤摧υÖᔀ. Sayılı kesinleşmiş mahkeme ilamı ile sabittir.
Müvekkile ait olan bu kısım sınırları belli olduğu ve fiili bir
taksim olduğu gerekçesi ile aleyhine açılmış olan şufa Davası
mahkeme tarafından reddedilmiştir. Müvekkile ait taşınmaza rızası
dışında 3. şahıslar tarafından yapılan müdahale ve işgal hukuka
aykırılık teşkil etmektedir. 

Müvekkil İşgal olayını …………… tarihinde, komşuların
telefonla haber vermesi üzerine gayrimenkule gittiğinde
öğrenmiştir. 

Sanıkların eyleminin hukuka aykırı olması ve halen devam etmesi
sebebiyle bu başvuruyu yapma zarureti hâsıl olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEK		: Yukarıda arz ve izah olunan sebeplere binaen;

3091 Sayılı taşınmaz zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi
hakkındaki kanun çerçevesinde müvekkilin arsasına; kendisinden
izinsiz ve habersiz olarak yaptıkları işgale son verilerek
tecavüzün ortadan kaldırılması ve arsa içerisine dikilmiş beton
kazıkların ve çekilmiş tel örgünün sökülerek taşınmazdan
tahliyesi ile taşınmazın tarafımıza teslimine,

Bunun için gerekli işlemlerin yapılmasına, yapılacak masrafın
mütecavizden tahsiline emir ve müsaadelerinizi saygıyla arz ve talep
ederim………

               

Şikayetçi vekili

          Av. …………………. 

 

Eki		.:

Tapu Sureti

Çap sureti

G…… 3. As Hukuk Mah ………..


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78