Giriş yap
Kayıt ol

        Açılmış bulunan bir kamu davasına katılabilmek ve temyiz hakkına
sahip olabilmekiçin ceza davasına bir müdahale istemini içeren bir
dilekçe verilmesi gerekmektedir.

                                    ANKARA 18
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 'NE

Dosya No          :2007-1190

Dilekçe Konusu : Kamu Davasına Katılma İstemi

Suç                    : Karşılıksız çek keşide
etmek



 

嬀$⑜愀̤摧痺ÞȀde açılmış bulunan kamu davasına, dava konusu
suçtan zarar görmem nedeniyle katılmayı talep etmekteyim. Katılma
talebmin kabulü ile şahsi haklarımın sajlı tutulmasına karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.25.08....                                     
                                         
               Katılmayı İsteyen

                                          
                                         
              Ad- Soyad - İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78