Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/16339
K. 2010/17563
T. 25.10.2010
• KATILMA ALACAĞI ( Azaltmak Amacıyla Yapılan Taşınmaz Devrinin İptali -
T.M.K.nun 229/2. Md. sine Göre Eşlerden Birinin Mal Rejiminin Devamı
Süresince Diğerinin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler
Tasfiyede Edinilmiş Mallara Eklenecek Değer Olarak Dikkate Alınabileceği
)
• TAŞINMAZ DEVRİNİN İPTALİ ( Katılma Alacağını Azaltmak Amacıyla
Yapılan - T.M.K.nun 229/2. Md. sine Göre Eşlerden Birinin Mal Rejiminin
Devamı Süresince Diğerinin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı
Devirler Tasfiyede Edinilmiş Mallara Eklenecek Değer Olarak Dikkate
Alınabileceği )
• EDİNİLMİŞ MALLARA EKLENME ( Katılma Alacağını Azaltmak Amacıyla
Yapılan Taşınmaz Devrinin İptali - T.M.K.nun 229/2. Md. sine Göre
Eşlerden Birinin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğerinin Katılma
Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler Tasfiyede Edinilmiş Mallara
Eklenecek Değer Olarak Dikkate Alınabileceği )
4721/m.194,229/2
ÖZET : Dava Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı olmayıp, davacı
vekilinin oturumdaki açıklamasına göre katılma alacağını azaltmak
amacıyla yapılan taşınmaz devrinin iptaline ilişkindir. Türk Medeni
Kanunun 229/2. maddesine göre; eşlerden birinin mal rejiminin devamı
süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı
devirler, tasfiyede edinilmiş mallara eklenecek değer olarak dikkate
alınabilir. Yapılan devrin katılma alacağını azaltmak amacıyla yapıldığı
sabit olsa bile; tasfiyede bedeli hesaba katılacağından; tapunun iptal
ve tesciline karar verilemez.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı olmayıp, davacı
vekilinin 19.2.2008 tarihli oturumdaki açıklamasına göre katılma
alacağını azaltmak amacıyla yapılan taşınmaz devrinin iptaline
ilişkindir. Türk Medeni Kanunun 229/2. maddesine göre; eşlerden birinin
mal rejiminin devamı süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak
kastıyla yaptığı devirler, tasfiyede edinilmiş mallara eklenecek değer
olarak dikkate alınabilir. Yapılan devrin katılma alacağını azaltmak
amacıyla yapıldığı sabit olsa bile; tasfiyede bedeli hesaba
katılacağından; tapunun iptal ve tesciline karar verilemez. Bu yön
nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA,
istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu acık
olmak üzere, 25.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78