Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:.......

VEKİLİ	:.......

DAVALILAR	:.......

KONU	: Kat Maliki Kurulu Olarak Alınan Haksız ve Yersiz Karardan
Ötürü davalıların Uyarılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim ile davalılar ....... adresinde bulunan ve
....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta,
....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın maliki ve
paydaşıdırlar.

Davalılar Kat Malikleri Kurulu olarak ../../.... tarihinde
anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan bahçeye ........ yapmaya karar
vermişlerdir.

Yapılması planlanan bu ...........'dan sadece birkaç kat maliki
faydalanacaktır. Diğer kat maliklerinin bundan faydalanması mümkün
olmadığından yapılmasına karar verilen bu ........... gereksizdir.

Ü

*

,

Ú

Ü

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤摧㝍ïఀMüvekkilimin karşı
çıkmasına rağmen bu karar alındığından bu davanın açılması
zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: Tapu Kaydı, Kat malikleri Kurulu Kararı, Keşif ve
Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalılara almış oldukları
karar nedeniyle gerekli uyarının yapılmasına, yargılama
giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
                       DAVACI VEKİLİ

										.......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78