Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR	:.......

VEKİLLERİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim ile davalı ....... adresinde bulunan ve 
....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, .......
Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı
sahibi ve paydaşıdırlar.

../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın
başlayabilmesi için ödemesi gerek ...........-TL' yi bu güne kadar
ödememiş olup bu konuda ...... Noterliğinin, ../../.... tarih ve
...... yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir.

Davalının bu tutumu müvekkilim ile birlikte diğer kat irtifakı
sahiplerini zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen
edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen
gün inşaat maliyetleri artmakta ve müvekkilimin zararına neden
olmaktadır.

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤฀ime devri için bu davanın
açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: Tapu kaydı, Sözleşme, İhtarname

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalının arsa payı ile kat
irtifakının değerinin kendisine ödenmek şartıyla müvekkillerim
adına arsa payları oranında devrine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
          DAVACILAR VEKİLİ

									  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78