Giriş yap
Kayıt ol

        AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

H A T A Y

DOSYA NO :2009/199 Esas

KONU :Esasa ilişkin savunmalarımızın sunulması hakkında

A Ç I K L A M A L A R:Sayın iddia makamının,her iki müvekkilim
hakkındaki esasa ilişkin mütalaasına katılmıyoruz.ÇÜNKÜ;

a)Müvekkillerimden ... aşamalarda tespit edilen ve
birbirleriyle uyum gösteren ifade ve savunmalarında,olay gününden bir
gün önce evden kaçmayı alışkanlık haline getiren ablası maktule ...
ile çarşıda karşılaştığını,birbirleri ile sarılıp öpüştüklerini,hal
hatır sorduklarını ve çarşıda birlikte çalıştıktan sonra,akşama doğru
eve birlikte gittiklerini,annelerinin boşanmış olması sebebiyle zaman
zaman kardeşlerinin evine gittiği olay günüde ... halasının evinde
kaldığını,o gece daha önce evden kaçan maktulenin eve geldiğinden haberi
olmadığını,maktulenin ertesi gün erken saatte evden çıkarken kapı sesine
uyandığını,ablasına “sabahın bu saatinde nereye gidiyorsun”diye
sorduğunda maktulenin “sen bana karışamazsın köpek oğlu köpek,it oğlu
it” diyerek cevap vermesi üzerine evdeki tüfeği ile ona doğru ateş
etmiş,ölmeyincede evdeki bıçağı alarak bıçak ile maktuleyi öldürdüğünü
belirtmiştir.

Müvekkilim Devrim DÖŞOĞLU’nun,olayın bu şekilde meydana geldiğine dair
savunmalarının aksine herhangi bir delil yoktur. Bu nedenle müvekkilim
DEVRİM DÖŞOĞLU’nun savunmalarına itibar edilerek müsnet suçtan TCK.nın
82/1-d maddesi uyarınca verilecek cezadan yaş küçüklüğü sebebiyle TCK
nın 31/3 maddesi,haksız tahrike ilişkin TCK nın 29/1. Maddesi ile müsnet
suçu samimi bir şekilde kabul etmesi,olaydan sonra kaçmamış
olması,duruşmadaki iyi hal ve tavırları da dikkate alınarak TCK nın 62/1
maddesiyle de saygıyla talep ediyoruz.tutukluluk halinin devamı ya da
tahliyesi hususunu yüce mahkemenin takdirine bırakıyoruz. b)Müvekkilim
Teyfur DÖŞOĞLU’nnun müsnet suç ile hiçbir alakası yoktur.Müvekkilimin
felçli ve bakıma muhtaç olması sebebiyle zaman zaman yanlarında
kalmaktadır.Olaydan birgün öncesi de kız kardeşi tanık Suzan DÖŞOĞLU’nun
evine gitmiş yemeğini yemiş ve aynı evin üst katında kalan tanık suzanın
oğlu HASAN DÖŞOĞLU’NUN evinde yatmıştır.maktülenin eve gelip de kardeşi
diğer sanık devrim döşoğlu ile birlikte kaldığında da haberi
yoktur.ertesi gün olaydan sonra eve gittiğinde olaydan haberdar
olmuştur.müvekkilimin bu konudaki savunmaları tanıklar suzan,Yusuf ve
hasan DÖŞOĞLU’nun yeminli beyanları ile doğrulanmıştır.

Müvekkilim teyfur döşoğlunun,müsnet suçun işlenmesi için diğer sanık
Devrim DÖŞOĞLU’nu azmettirdiğine dair soruşturma yada kovuşturma
aşamalarında herhangi bir tanık beyanı yada herhangi bir sanık ikrarı da
yoktur.

Hal böyle olmasına rağmen,yüksek Yargıtay ikrarın bulunduğu dosyalarda
dahi ,ikrarın delil olarak değerlendirilebilmesi için serbest irade
mahsulü olması,hakim önünde yapılması,bu ikrardan geri dönülmemesi,keza
ikrarın dosyadaki delillerle doğrulanması gerekir. Müvekkilimin
ikrarının bulunmadığı bu dosyada müsnet suçtan mahkumiyetini
gerektirecek şekilde delil yoktur.beraatine karar verilmesini,

Yüksek mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan tüm kanuni ve takdiri indirim
maddelerinin uygulanmasını saygı ile arz ve talep ederim.5.11.2009

Sanıklar müdafii

Av. Kemal ilk

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78