Giriş yap
Kayıt ol

        ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNE,

							Dosya No: 2006/		 E.

Davacı		: 

Vekili		: 

Davalı		: 

Vekili		: 

Talep Konusu	: Mahkemenin 23.3.2007 günlü kararının BOZULMASI
dileğiyle temyiz e-

		 dildiğini belirten SÜRE TUTUM dilekçesidir.

l. Mahkemenin yukarıda dosya numarası ve tarafları yazılı davaya
ilişkin 23.3.2007 günlü

  kararını TEMYİZ EDİYORUZ.Süre tutum dilekçemizi süresi
içinde sunuyoruz.

2. Haksız, Kanuna ve Usule aykırı kararın temyiz nedenlerini
bidirecek gerekçeli dilekçemi-

þ

F

þ

  zi, gerekçeli kararın tebliğinden sonra HUMK.da belirtilen süre
içinde sunacağız.

TALEP	: Mahkemenin 23.3.2007 tarihli kararını TEMYİZ ETTİĞİMİZİ,
BOZULMA

             Dileğimizi bildiren bu süre tutum
dilekçemizi arz ederiz.

								Davacı Vekili

		


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78