Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C. KAYSERİ 2. İCRA MÜD.

2014- 491 E

Ô

aczi için müzekkere yazılmasını,

Ayrıca yapılan sorgulamalarının Uyaptan görünmesi için Uyapa
kaydedilmesini talep ederim.

										      18.02.2014

									    Alacaklı vekili

								        Av. RASİM CEYHAN