Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

						      

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR

										.......

DAVACI        :.......

VEKİLİ         :.......

DAVALI        :.......

ADRESİ        :.......

KONU         : Davalı yetkisiz sendikanın ilan ettiği ve
....... tarihinde uygulamaya başladığı grevin kanun dışı
olduğunun tespiti davasıdır. Ayrıca grevin durdurulması konusunda 
ihtiyati tedbir talebimiz mevcuttur.

AÇIKLAMALAR :1-Davalı Sendika, müvekkilimin işyeri olan .......'da
grev yoluna gitmiş ve grev kararı ....... tarihinde ilan edilmiş ve
....... tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır.

Bu grev kanuna aykırıdır. Çünkü:

a-)Grevin gerektirdiği şartlar mevcut olmadığı gibi,grev
kararının alınması ve uygulanmasında kanuni sürelere
uyulmamıştır.

b-)Sendikanın yetkisi bulunmamaktadır.

c-)Bu grevin asıl amacı siyasal amaçlıdır. 

 

Çünkü:

d-)Bu grev ...... ve ...... yerlerinde başlayan grevleri destekleme
yönünde uygulanan bir grevdir.

‚

š

œ

€

‚

F

H

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧纩฀2-Bütün bu haller nedeniyle,
söz konusu grev kanundışı bir grevdir. Bu grev önlenmediği
takdirde,müvekkilimin ekonomik ve ticari hayatı anlamsız şekilde son
bulacaktır. Bu sebeple bu grevin ihtiyati tedbir yoluyla
durdurulmasını istemek zarureti doğmuş bulunmaktadır. Hükmün
kesinleşmesine kadar grevin durdurulmasını talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER : 2822 sayılı kanun.m.46

KANITLAR        : Yetki belgesi,grev ilanı,tanık ve her tür
kanıt

İSTEM SONUCU   : Yukarıda açıklana nedenlerle:

a-)Şu anda işyerinde uygulanan grevin, hüküm kesinleşinceye kadar
ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına,

  

b-)Uygulanmakta olan grevin kanundışı grev olduğunun tespitine,

c-)Yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

                                    
                  DAVACI VEKİLİ

                                    
                       .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78