Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BULANIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

DOSYA NO :

ISLAH TALEBİNDE          

BULUNAN (DAVACI )                 :

 

VEKİLİ                                            :

 

KARŞI TARAF (DAVALI )          :DSİ Genel Müdürlüğü

VEKİLİ :

KONU                                              : Islah istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-      Dava dilekçemizde, Müvekkile ait Muş ili,Bulanık İlçesi,Göztepe
Köyü,23 numaralı parselde Kamulaştırmasız El Atmadan doğan tazminat
davası açmış ve dava değerini fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak
şimdilik 10.000(on Bin)TL üzerinden açmıştık.

2-Dava açtıktan sonra yapılan keşifler neticesince bilirkişilerce
hazırlanan raporlarda Taşınmazın toplam bedeli 268.758,00 olarak
hesaplanmıştır.

3- 268.758,00-10.000,00=258.758,00 TL olduğundan fazlaya ilişkin
hakkımız saklı kalmak kaydıyla TL'lik kısmını ıslah ediyoruz.

4-      Açıklanan nedenlerle dava açılırken bilmediğimiz ve dava
açıldıktan sonra bilirkişilerce belirlenen taşınmazın yeni değeri
nedeniyle davamızın ıslah edilmesi zarureti doğmuştur.

   

YASAL  NEDENLER    : HMK ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                      :.2014/201 E sayılı dosyadaki bilirkişi
raporu

 

SONUÇ VE İSTEM        :Açıkladığımız sebeplerle sayın Mahkemenizden arz
ettiğimiz Muş ili, İlçesi,Göztep numaralı parselde Kamulaştırmasız El
Atmadan Doğan Tazminat davasının başlangıçta olduğumuzdan Bilirkişi
Raporlarında belirtilen fiyat üzerinden kısmını ıslah edecek şekilde
dava dilekçemizin ıslahını müvekkil adına arz ve  talep ederim.

                                                                                                 
DAVACI VEKİLİ

                                                                                              
Av.Tuba GÖKDAĞ