Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......    

DAVACI          :.......

VEKİLLERİ       :.......

DAVALI          :.......

KONU           : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI

DAVA DEĞERİ    :

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi
....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde
kayıtlı ..... m2 lik arsası .................... yapılacağı
gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin ....... tarih ve ....... sayılı
kararına göre ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

           

2-Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2'sinin değerini 
....... olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam .......
kamulaştırma değeri biçilmiştir.

3-Bu bedel davalı idare tarafından müvekkilimiz adına .......
../../.... tarihinde bloke edilmiştir.

4-Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve
değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola
cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir. 

			

5-Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına
uygun olarak arttırılmasını ve m2 için ....... olarak tespiti ile
müvekkilimizin ....... m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam
....... ye çıkarılmasını istiyoruz.

æ

è

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧៪TༀLER : 2942 Sayılı Yasa, HUMK 

KANITLAR       : Tapu kaydı,  istimlak evrakı,  keşif, 
bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin ....... m2
lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin ....... olarak
belirlenmesine, kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

 									

								 DAVACI VEKİLİ

                                    
                    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78