Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

KONU           : 2942 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Uyarınca
Tapu Tescil Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz idare tarafından davalıya ait .......
İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta,
....... parselde kayıtlı ..... m2 lik arsa ....................
yapılmak üzere ....... tarihinde ........... kamulaştırılmıştır.

           

2-Davalı tarafından kamulaştırılma bedelinin artırılması için
.......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Tezyidi Bedel
Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile
sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde
taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

3-İdare tarafından davalıya tapuda devir işlemi yapması için
....... tarihinde ihtar gönderilmiştir.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧仪T฀len bu ihtara rağmen bu güne
kadar tapudaki devir işlemlerini gerçekleştirmiş değildir.

YASAL NEDENLER : 2942 sayılı yasanın 17.m.

KANITLAR        : Kamulaştırma belgeleri, tapu kaydı,her
türlü kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile 2942 sayılı yasanın 17.
Maddesi uyarınca taşınmazın hükmen davacı idare adına tapuya
tesciline ve durumun tapuya bildirilmesine karar verilmesini, yargılama
giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep
ederiz. 

 

							

 		               		               DAVACI
VEKİLİ

				                 .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78