Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

    

										.......

DAVACI           :.......

VEKİLİ            :.......

DAVALI           :.......

KONU            : Kamulaştırılan Taşınmazın geri 
alımı Talebimiz Hk.

    

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi
....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde
kayıtlı ..... m2 lik arsası .................... yapılacağı
gerekçesi ile ....... tarihinde ....... Belediyesi tarafından
kamulaştırılmıştır.

           

2-Tarafımızdan kamulaştırılma bedelinin artırılması için
.......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Tezyidi Bedel
Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile
sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde
taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

           

3-Kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl geçmiş olmasına rağmen
davalı idare, arsa üzerinde gerekçesine uygun hiçbir çalışma
yapmamıştır. 

4-Belediye tarafından ........ yapmak gerekçesi ile kamulaştırılan
taşınmazın, müvekkilimize geri verilmesini istemekteyiz. Belediye
tarafından müvekkilimize ödenen parayı yasal faizi ile birlikte
müvekkilimiz belediyeye ödemeye hazırdır.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧勲É฀   

YASAL NEDENLER  : Kamulaştırma Yasası 

    

KANITLAR     : Kamulaştırma dosyası, bedel artımı dava 
dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü
kanıt.

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

    

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile, Davalı Belediye tarafından
....... tarihinde kamulaştırılmış bulunan,müvekkilimize ait
....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik
arsanın müvekkilime iadesine karar verilmesini, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

 

                                    
               DAVACI VEKİLİ

					       .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78