Giriş yap
Kayıt ol

        ... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                  

DAVACI                                :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Kamulaştırılan taşınmazın amaca aykırı kullanım
nedeniyle iadesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – … ili, … ilçesi, … adresinde, … Ada, …Parselde
müvekkilim adına kayıtlı bulunan taşınmaz …/…/… tarihinde,
ekte sunulan kararla kamulaştırılmıştır.

2 – Karar içeriğinden de anlaşıldığı gibi taşınmaz
…  şeklinde kullanılmak amacıyla kamulaştırmıştır.

3 – Kamulaştırma tarihinin üzerinden beş yıldan fazla zaman
geçtiği halde taşınmaz olduğu gibi bırakılmış, kamulaştırma
amacına ilişkin hiçbir faaliyet gösterilmemiştir.

|

‚

ä

è

œ

¤

 h

> h

h

- h

h

D h

h

|

œ

gd

gd

gd

gd

Bu nedenlerle ve idarenin taleplerimize olumsuz yanıt vermesi sonucunda
bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2942 S.K. m. 23 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Kamulaştırma Dosyası,
Bilirkişi İncelemesi, keşif ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle dava konusu taşınmazın tarafımıza
iadesine ve yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine
karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                         Davacı Vekili

                                    
                                    
                      Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78