Giriş yap
Kayıt ol

        …AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN ADI SOYADI   :

VEKİLİ                                
 :

KONU                                  
 : Mahkemenizde …/… esas sayılı dosya ile sanık
...                                  
                 hakkında açılan kamu davasına
müdahale
isteminden                               
                    ibarettir.

-

Müvekkilim mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasında zarar
gören (mağdur) konumundadır. Haklarımızın korunması amacıyla
müdahalede bulunma mecburiyetimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM             : Açılan kamu davasına
müdahil olarak kabulümüzü, maddi ve manevi tazminata ilişkin şahsi
haklarımızın saklı tutulmasını saygıyla arz ve talep ederiz.
…/…/…

                                    
                                    
                         

Davacı Vekili

Av.          


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78