Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Borca İtirazlarımızın Sunulması.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim … yukarıda İcra Takip Dosya numarası verilmiş
bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde
öğrenmiştir.

2-) Alacaklı tarafından takibe konu olan borcun kaynağını teşkil
eden senet …/…/… tarihli olup zamanaşımına uğramıştır.
Kaldı ki müvekkilim söz konusu borcu …/…/… tarihinde zaten
ödemiş olmasına rağmen ödemeden sonra borca ilişkin senetleri
almadığından söz konusu takip başlatılmıştır.

f

n

p

¤

¬

°

h

¦

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Ödemeye ilişkin makbuz örneklerini sunmaktayız. Müvekkilimin söz
konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan borcun tamamına
itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K.
m. 169 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Takip
dosyası, ödeme ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımızı nedenlerle, alacaklı tarafından … İcra
Dairesinin …/… dosya numarası ile takibe konulan borcun müvekkilim
tarafından ödenmiş olmasından ve borcun zamanaşımına uğramış
olmasından dolayı süresi içinde yapılan itirazlarımızın
kabulüne, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78