Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kademeli Olarak Hizmet Tespiti  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim, ... Vergi Dairesi’ne kayıtlı ... vergi kimlik
nolu, davalı işveren adına kayıtlı ... işyerinde, .../..../...
tarihinden, .../.../... tarihine kadar ... olarak çalışmıştır.

2-) Müvekkilim, defalarca sigorta hakkının verilmesini istemiş
fakat işveren türlü bahanelerle bu istemi geçiştirmiştir.

3-)  ... günü, müvekkilim sigorta hakkının verilmesini ısrarla
isteyince, işveren tarafından haksız şekilde iş sözleşmesi
feshedilmiştir. Bu konuya ilişkin olarak ... İş Mahkemesi’nin
.../...E. nolu dosyasıyla açtığımız dava derdest durumdadır.

                                    
      

è

ð

ò

&

ê

帀풄愍̤摧᭿|ሀılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 506 S. K. m.
108 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : İşyeri
işçi dosyası, işyeri ücret ödeme kayıtları, ...İş Mah.’nin
.../... E. Nolu dosyası, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin .../.../... ile
.../.../.... tarihleri arasında davalıya ait işyerinde sigortalı
olarak çalıştığının tespitine, ödenmeyen sigorta primlerinin
davalı işveren tarafından ödenmesine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78