Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

İSTANBUL 

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2014/……….. ESAS

     

…………….. KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  

ALACAKLI		:

VEKİLİ		     : 

                  

BORÇLU VE 

KİMLİĞİ		: 

Adı:

Soyadı:

Baba adı:

Anne adı:

Doğum tarihi:

Tc kimlik: 

BORÇ MİKTARI	: …………. TL(faiz masraf hariç)

GAYRIMENKUL   :…………İLİ,…………. İLÇESİ,…………
MAHALLESİ,………ADA,……….. PARSEL nolu taşınmaz

' hnV

/ hnV

/ hnV

! hnV

' hnV

* hnV

! hnV

# hnV

 hnV

* hnV

$ hnV

' hnV



$

,

p

t

 

Ø

Ü

 satışa esas olmak üzere ; 

çap ve krokisinin dosyamıza celbine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden bilgi verilmesi rica
olunur.

İcra Müd./Yard.