Giriş yap
Kayıt ol

                              SULH HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNE

                                    
                   ………………..

                                    
                   --------------------       

 DOSYA NO             : 2008/60 E.

-----------------------------------    

CEVAP VEREN DAVALI : -----------------------------------  

DAVACI                :
----------------------------------- 

VEKİLİ        : -----------------------------------  

DAVA KONUSU         : İzaley-i
Şüyuu(ortaklığın-paydaşlığın giderilmesi)

----------------------------------- 

YASAL NEDENLER     : MK,HUMK ilgili mevzuat hükümleri.

----------------------------------- 

        DELİLLER             : tanıklar,tapu
kaydı gerektiğinde her hürlü hukuki deliller

----------------------------------- 

AÇIKLAMALAR        : Davacı vekili 25.02.2008 tarihli dava
dilekçesinde özetle;

----------------------------------  

                              
Müvekkilinin ……. ili …… ilçesi ……… mahallesi 117 ada 116


        Parsel,117 ada 28 parsel,134 ada 7 parsel sayılı
taşınmazların davalılarla iştirak/müşterek malik olduğu-

        nu ve dava konusu taşınmazlar hakkında hissedarlar
arasında girişimlerde bulunmasına rağmen taksim  

        hususunda anlaşamadığını beyan etmekte ve bu davayı
açtığını belirtmekte.

     

       C E V A B E N           : Davacının 
yukarıda adı geçen taşınmazlar hakkında benimle taksim,satış

       -------------------------------------           
      

 

 

-

=

?

 

*

Ž

”

ž

°

ä

?

"

l

ä

 takas v.s hiçbir şekilde görüşmesi ve teklifi
olmamıştır.Ancak yine davalılar arasında adı geçen ağabeyi 

       Ahmet ben de dahil tüm davalılar la görüşme yapmış
olup alternatif çözümler teklif etmiştir 

       Ben de her defasında her türlü ortaklığın
giderilmesine,taşınmazların satışına razı olduğumu ve bu ortak-

        lığı şimdi çözemezsek ileride ölüm ve varisler
nedeniyle ortak sayısı arttıkça içinden çıkılmaz hal ala-

        cağını beyan ettim.

       SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda arz ettiğim 
üzere;

       -------------------------------------           
                               

                               Dava konusu
taşınmazların taksim veya satışından yana olduğumu bu 

       Taşınmazlara ilaveten yine davacı ve davalılarla maliki
olduğumuz …….. ili,……… ilçesi,…….           
                        

       Mahallesi , ……. mevkiğinde 527 ada 16 parselde
bulanan tarla vasıflı taşınmaz hakkında da

       izaley-i şüyuu işlemi yapılmasını talep ederim

                               Ayrıca
yargılama giderleri,vekalet ücretleri ve oluşabilecek giderlerin 

       Her safhada anlaşmadan yana olduğumdan vareste tutulmamı
 saygıyla YÜCE MAHKEME’ nizden

       Arz ve talep ederim.09.04.2008

																									            DAVALI

                                    
                        
…………………….


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78