Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

 

DAVALI         :.......

KONUSU        : Tapu iptal ve tescil istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-İnşaat kalfası olan Müvekkilimiz .................
tarihinden bu yana ....... adresindeki yerde kendi çabası ile
yapmış olduğu tek katlı bir evde 20 yıldır oturmaktadır. Yer
tapuda ....... İli, ....... İlçesi, ....... mahallesi, ....... Ada,
....... pafta, ....... parselde davalı adına kayıtlıdır.
Müvekkilimiz davalıya ait arsanın 70 m2 lik kısmını kullanarak
evini yapmıştır.

2-Müvekkilimiz bu yerde inşaatını bitirdiği ../../..... tarihinden
bu yana 20 yıldır aralıksız olarak oturmaktadır. 

3-Müvekkilimiz evin yapımında kendi oturacağını da düşünerek
iyi malzeme kullanmış ve masraftan kaçınmamıştır. Bilirkişi
incelemesi yapıldığında evin değerinin kurulu olduğu arsanın
değerinden kat kat fazla olduğu anlaşılacaktır. Davamız için her
türlü yasal koşul mevcuttur.

4-Müvekkilimiz çeşitli zamanlarda bu arsayı kullanmayan, ihtiyacı
da olmayan davalı arsa sahibi ile anlaşmaya çalışmış, ancak
davalı müvekkilimizin güçlüğünden de yararlanarak, arsaya çok
fahiş sayılacak bir rakam istemiştir. Müvekkilimizin bu rakamı
ödemesi olanaklı değildir. 

¢

¤

¢

¤

ᄀꖄㄆ$␷㠀$⑈怀ꖄ愆̤摧Ʌïༀ5-Bu nedenle müvekkilimizin
iyi niyetle yıllardır aralıksız olarak kullandığı, arsanın
üzerindeki evin değerinin arsadan kat kat fazla olduğu da dikkate
alınarak müvekkilimiz adına tescilini istemekteyiz. 

YASAL SEBEPLER : MK.m.648-650 ve HUMK ve ilgili mevzuat.

KANITLAR        : Tapu kaydı,her türlü inceleme,tanık 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz tarafından
....... İli, ....... İlçesi, ....... mahallesi, ....... Ada, .......
pafta, .......parselde yapılmış bulunan arsanın, evin yapılı
olduğu kısmının tapusunun iptaliyle, müvekkilim adına tapuya
tesciline,mahkemece takdir olunacak arsanın bu kısmına ait bedelin
davalıya ödenmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

										

	

								DAVACI VEKİLİ

				                .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78