Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : İtirazının Kaldırılması ile Tahli......
Karar Verilmesiİstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Kiracı …,  mülki...ti müvekkilim …’... ait olan ve …
İli, … İlçesi … Sokak No: … adresinde bulunan dairede
…/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca,
oturmaktadır.

2-) Müvekkilim, kira süresinin …/…/… tarihinde dolmasından
dolayı, kiracı aleyhine … İcra Müdürlüğünün …/…E.
sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından Tahli...
Emri gönderilmiş ve davalı söz konusu icra emrini …/…/…
tarihinde tebellüğ ederek kanuni süresi içinde icra emrine itiraz
etmiş ve bu itiraz sonucu da takip durmuştur.

ô

ü

þ

ö

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

ında bulunulmamıştır.

4-) Bu nedenle, kiracının asılsız iddialar ileri sürerek, kira
sözleşmesinin ...nilendiği gerekçesiyle başlatmış olduğumuz icra
takibine itiraz ederek takibi durdurması nedeniyle, söz konusu
itirazların kaldırılmasına karar verilmek üzere davanın
açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m.
275 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : …
İcra müdürlüğü …/…E. Sayılı takip dosyası, …/…/…
başlangıç tarihli kira sözleşmesi,  tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan icra emrine
karşı itirazlarının kaldırılarak kiracının tahliyesine,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78