Giriş yap
Kayıt ol

                                       … İCRA
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

                                    
                                    
                                  İcra
Dosya No:

                                    
                                    
                                    
      …/…

İTİRAZIN

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI         :

VEKİLİ                                
 :

BORÇLU                              :

VEKİLİ                                
 :          

ALACAK TUTARI               :…….-TL

KONU                                  
 : Borçlunun itirazının kaldırılması ve takibin devamı
istemidir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Borçlunun imza inkarı  iddiası yerinde değildir. Söz konusu
sözleşme şahitler huzurunda bizzat borçlu tarafından
imzalanmıştır. İmza incelemesi yapıldığında ya da şahitler
dinlendiğinde durum açıklığa kavuşacaktır.

2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası
ise  yerinde değildir çünkü yetki sözleşmesi yapılmış, işbu
daire yetkili kılınmıştır.

\

^

Â

Ä

þ

H

L

^

Ä

 Açıklamış olduğumuz nedenlerle söz konusu itirazın iptali için
sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER                    : İ.İ.K. HUMK vs
yasal mevzuat.

H. DELİLLER                      :.....İcra
dairesinin …/…E sayılı takip Dosyası, …./…./…. tarihli
sözleşme, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :Açıkladığımız
nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince
kaldırılmasını, borçlu aleyhine %40 İcra inkar tazminatına
hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya
yükletilmesini saygılarımla müvekkil adına arz ve talep ederim.
…/…/...

 

 Davacı (Alacaklı)  Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78