Giriş yap
Kayıt ol

        İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE

Davacı		: 

Vekil/leri		: Av. ……………………….

			 

Davalı/lar		: 

			 

Konu			: Davalı  Borçluların  İtirazının  Kesin  Olarak 
Kaldırılması Dileğidir.

Takip Dosyası	: …………………….. İcra Müdürlüğü'nün;
……………….. No'lu Dosyası

Açıklamalar	: 1- Müvekkilimizin  alacağının  sağlanması 
amacıyla yukarıda   belirtilen icra  dosyası ile borçlu/lar 
hakkında ilamsız icra yoluyla takip yapılmıştır.

2- Borçlu/lar, süresi içinde borçlu olmadıklarını iddia ederek
borca itiraz edip takibi durdurmuşlardır. Borçlunun/ların itirazı
haksız ve dayanaksızdır.

v

x

3- Bu  açıklamalarımız  ve toplanacak delillerimiz
gösterecektir  ki, borçlu/ların itirazı varit değildir. Bu 
haksız itirazın  kaldırılması  için Mahkemenize başvurmak 
zorunlu olmuştur.

Hukuki Nedenler	:İİK.  Md.  68  ve  ilgili  kanun maddeleri.

Deliller		: İcra dosyası, diğer deliller.

Sonuç			:Yukarıda açıklanan nedenlerle, haksız ve dayanaksız
İTİRAZININ KESİN OLARAK KALDIRILMASINA, TAKİBİN DEVAMINA,
borçlu/ların %40'dan  aşağıda  olmamak üzere TAZMİNAT 
ödemelerine  yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya
yüklenmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.

Davacı Vekili

Av. ……………………….


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78