Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C. İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : 2015/……. E.

DAVACI : D……………...

VEKİLİ : Av. İbrahim ÖTER

Büyükdere Cad. No:141 K:11 Torun Tower Binası Esentepe-

Şişli/İstanbul

DAVALI/LAR : 1- ……………………

VEKİLİ : Av. İ. Serkan YELGİN – Av. Kurtuluş ÇAKICI

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Sitesi Koru Etabı Koru Kule

No:46 K:1 D:14 Üsküdar/İstanbul

KONU : Davanın konusuz kalması hakkında.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı vekili tarafından müvekkiller aleyhine İstanbul 24. İcra
  Müdürlüğü’nün 2014/……………….. Esas sayılı dosyasından yapılmış olan
  icra takibine ilişkin itirazların iptali için işbu dava açılmıştır.

2. Ancak İstanbul 24. İcra Müdürlüğü’nün 2014/…………Esas sayılı dosyasına
  27.05.2015 tarihinde verdiğimiz feragat dilekçesi ile itirazımızdan
  feragat ettiğimizden takip kesinleşmiştir. Bu hususu belirten
  derkenarlı dilekçe dosyanız içerisinde mevcuttur.

3. Tüm bu nedenlerle mahkemeniz nezdinde görülmekte olan işbu dava
  konusuz kaldığından dosya üzerinden inceleme yapılarak davanın
  konusuz kaldığı hakkında karar verilmesini, davacı taraftan vekalet
  ücreti , harç ve yargılama gideri hususunda hiçbir talebimizin
  olmadığını sayın mahkemenize sunarız.

 Davalı Şirket Vekili

 Av………………..