Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                     T.C. x. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO    : x Esas

KONU        : Derkenar talebimiz hakkında.

AÇIKLAMA   :

      Müdürlüğünüz x Esas sayılı dosyası ile yapılan
Genel Haciz Yoluyla İlamsız icra takibine borçlu itiraz etmiş ve
takip durmuştur. x Mahkemesinde İtirazın iptali davası
açacağımızdan icra veznesine yatırdığımız harcın mahsubu için
dilekçemizin altına derkenar yazılmasını vekaleten talep ederim . 

¢

hðQ

ž

 

¢

␃愃̤摧凰

␃༃䲄ᇿ岄币䲄惿岄愁̤摧凰

ᨀ                                   
      Alacaklı Vekili 

                                    
   x 

T.C.

x İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

x ESAS

İcra müdürlüğümüzde yukarıda dosya numarası yazılı takip
dosyasının açılışında x-TL peşin harç dosyaya
yatırılmıştır. İş bu derkenar alacaklı vekilinin talebi üzerine
verilmiştir.

																							İcra Müdürü