Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : …TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin
İtirazın İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Davalı … İcra Dairesi’nin …/… sayılı dosyası ile
aleyhine yürüttüğümüz … TL. miktarındaki icra takibi nedeniyle
düzenlenen Ödeme Emrine itiraz etmiştir.

2-) Borçlu uzun süreden müvekkilime olan  borcunu ödememektedir.
Borçlunun  ödeme emrine itirazı aşağıda belirteceğimiz
nedenlerden dolayı iptal edilmesi gerekir.

            a-) ……

            b-) ……

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m.
67 ve ilgili mevzuat.

Ê

Ò

*

2

6

8

P

V

\

|

¤

¨

î

ð

Ì

8

^

ð

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

HUKUKİ DELİLLER                      : İcra
takip dosyasındaki belgeler ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı
itirazın iptaline, % …’dan az olmamak üzere tazminat
ödetilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78