Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ………….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

İCRA DOSYA NO		:….. ……….İcra Müdürlüğü …………..
Esas

İ.İPTALİNİ İSTEYEN 

DAVACI			:……………. (TC:…………)

				…………….

VEKİLİ			:…………. 

				 ……………				

KARŞI TARAF 

BORÇLU			:………… (…………….)

				………………

KONU			:İtirazın iptali ile asıl alacağın %20’sinden aşağı
olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizdir. 

DAVA DEĞERİ		:2.200 TL. 

AÇIKLAMALAR		:

-Müvekkil fizik tedavi üzerine uzman doktordur. Davalı 23.02.2015
tarihinde ………. Fizik Tedavi Merkezine gelerek ……………..
ait kredi kartından ÖNCEKİ BORÇLARINA ilişkin ödeme yapmıştır.
Kredi kartı ekstresi önceki borçlarına ilişkin ödemeyi
yansıtmaktadır.(EK 1- borca itiraz dilekçesi ve kredi kartı
ekstresi)

Aynı gün ise yani 23.02.2015 tarihinde 11 seans fizik tedavi hizmeti
karşılığında 2.200 TL’lik ücreti “her ayın 15’inde 200 TL
ödeme yapmak suretiyle” ödeyeceğini taahhüt etmiştir. İşbu
taahhütnameyi de imzalamıştır. (EK 2- taahhütname) 

Yani taahhütnamedeki 2.200 TL’lik borcu davalı ödememiştir.
Çünkü ödemiş olsa aynı gün “her ayın 15’inde 200 TL ödeme
yaparak 2200 TL’yi ödeyeceğini” taahhüt etmezdi. 



&

(

*

,

@

j

n

v

Œ

Ž

š

Ä



,

.

–

˜

ༀᄊ᪄㟵$␸䠀$葞૦葠摧ᱥ%ༀÄ

Æ

Î

(

*

0

2

6

’

˜

 LİKİT olan alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere, haksız
yere borca itiraz ederek takibin durmasına sebebiyet veren davalı
aleyhinde asıl alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere İcra
İnkar Tazminatına hükmedilmesini talep etmekteyiz. 

HUKUKSAL NEDENLER:İİK. BK. HMK. ve sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER	:

……….İcra Müd………… Esas sayılı icra dosyası,

Taahhütname (ektedir) 

Bilirkişi incelemesi, 

Tanık anlatımları (tanık isim ve adresleri gerektiğinde
bildirilecektir)  

Yemin ve sair deliller.

İSTEM SONUCU	:Yukarıda arz edilen nedenlerle; 

1- Açılan davanın KABULÜNE, İtirazın İptaliyle takibin devamına,


2- Asıl alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere, davalı
aleyhinde İcra İnkar Tazminatına hükmedilmesine, 

3- Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederim.Saygılarımla. 27.08.2015

				   

 ALACAKLI/DAVACI VEKİLİ

			      	………………… 

Ekleri: 

1- Borca itiraz dilekçesi ve kredi kartı ekstresi

2-Taahhütname

3-Onanmış vekaletname sureti.

 

 PAGE  

 PAGE  2 

 Atatürk bulvarı No:104/A KONACIK-BODRUM 0252 319 33 33-22
acikgozsakir@hotmail.com.