Giriş yap
Kayıt ol

        ...İCRA MAHKEMESİ’NE

                                    
                                    
                                   

İTİRAZIN GEÇİCİ

OLARAK KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI                 :

VEKİLİ                                
         :

KARŞI TARAF

BORÇLU                                
      :

KONU                                  
         : Borçlunun yaptığı imzaya itirazın
kaldırılmasına
yönelik                                
              istemimizdir.

İCRA DOSYASI       NO              :

AÇIKLAMALAR                         :

1-) Müvekkilim karşı taraf borçlu aleyhine yukarıda icra
müdürlüğünü ve esas numarasını belirttiğimiz dosyadan tahliye
talepli icra takibi başlatmıştır.

2-) Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yasal süresi
içerisinde takip dayanağı kira sözleşmesi altındaki imzanın
kendisine ait olmadığını bildirerek takibi durdurmuştur.

3-) Borçlunun bu itirazı haksızdır. Çünkü borçlu kira
sözleşmesini müvekkilimin yanında imzalamıştır. Bu nedenle imza
kendine aittir.

>

˜

´

ü

þ

|

‚

´

þ

|

愀Ĥ摧拕?ᘀBorçlunun bu itirazının kaldırılması için
mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER                  : İİK. ve ilgili
yasal mevzuat

YASAL DELİLLER                     : İcra
dosyası, imza incelemesi ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                    : Açıklanan
nedenlerle itirazın kaldırılarak takibin devamına, borçlunun % 40
dan az olmamak üzere tazminat ödemesine, yargılama giderlerinin
ve  vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                             

                                    
                                    
                                    
   Davacı Vekili

                                    
                                    
                                    
Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78