Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İHTARNAME

İHTAR EDİLEN

(MUHATAP) : SÜLEYMAN DUMAN - T.C. K.N. 42931926264

Adresi : Birlik Mah. 820 Sok. No:9 İç Kapı No:4 Esenler /İSTANBUL

İHTAR EDEN : TUNAY DURMAN - 34561862364

Adresi : Gesi Fatih Mah. Dündar Taşer Cad. No:15 İç Kapı No:15
Melikgazi/KAYSERİ

İHTAR TARİHİ :13.04.2015

İHTAR KONUSU : Tarafınızdan satın aldığım mal/araç ayıplıdır. 4077
Sayılı Kanundan doğan seçimlik hakkımı kullanmak istiyorum.

AÇIKLAMALAR :

1-)Tarafınızdan 06/04/2015 tarihinde, OPEL ASTRA 1.6NB CD Marka/Model,
X16XEL02KK5440 MOTOR NUMARALI, WOLOTGF69X5291007 ŞASE NUMARALI VE 34 NBE
05 PLAKALI BEYAZ RENKLİ aracı 19.750,00 TL’ye satın aldım. Bu parayı
elden teslim ettim. Bu hususta tanıklarım mevcut olup noterde düzenlenen
araç satış sözleşmesinde ödemiş olduğumdan 4.267,00 TL az gösterilerek
iyi niyetim suistimal edilmiştir. Bu satışa ilişkin 2015033015221091009
numaralı Geçici Tescil Belgesi belgesi , Araç Satış Sözleşmesi
mevcuttur.

2-)Satın aldığım mal/araç ayıplıdır. Şöyle ki; Tarafınızca söz konusu
aracın sağ ön kapı, sağ arka kapı ve sağ arka çamurlukta boya olduğu,
fakat başkaca hiçbir yerinde boya bulunmadığı belirtilmiştir. Daha sonra
araç tarafımca boya makinası ile kontrol ettirilerek tavan kısmında boya
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda sözleşmenin iptali ile ödemiş
olduğum 19.750,00 TL nin tarafıma iadesini talep ediyorum.

3-)4077 Sayılı TKH Kanunun ilgili maddeleri hükmünce tarafınızı yasal
süresi içinde ihtar ediyorum. Bu ihtar mucibince;

Ürünün Bedel İadesini ( + ) Ayıpsız Yenisiyle Değişimini ( )

Ayıp Oranında Bedel İndirimi ( ) Ücretsiz Onarımını ( )

( + ) işaretli olan seçimlik hakkımı talep ediyorum. İşbu yazılı
İhtar’ın tarafınıza tebliğ olunduğu tarih itibariyle 7 (Yedi) gün içinde
yerine getirilmesini; Aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla
Aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu
uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak
avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza
ait olacağını ihbar ve ihtar ederim.13.04.2015

İhtar Eden

(TUNAY DURMAN)