Giriş yap
Kayıt ol

        İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI

YAPILACAK OLUNAN İŞ	: 

İŞVEREN	: 

TAŞERON	: 

İŞE BAŞLAMA TARİHİ (YER TESLİMİ)	:

İŞ BİTİM TARİHİ	:

	İşveren ………………………………… ile taşeron
………………………… arasında imzalanan Taşeronluk
Sözleşmesi’ne dayanak
………………………………………….. İşinin
yapılacağı yerler ……………………….. tarihinde birlikte
gezilerek görülmüş ve işyeri teslimi yapılmıştır. 

	İş yeri teslimine ilişkin iş bu tutanak …………………...
tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına
alınmıştır.

...*

À

À

Â

Ä

Æ

È

Ê

À

È

Ê

Ì

hý'

hý'

	Ê

Ì

       ...TAŞERON

	  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78